JERZY HARASYMOWICZ


----- Strona należy do webringu Poezja w Internecie -----
[ trzecia do tyłu | poprzednia | następna | trzecia do przodu | przypadkowa ]
[ lista stron | dołącz stronę | list do założyciela | Webring Republiki WWW ]


od lutego 2001 r.

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2004 r.Jerzy Harasymowicz (1933-1999)

zdjęcie Jerzego Harasymowicza


    Jerzy Harasymowicz jest jednym z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. Wydał 56 tomików poetyckich (nie licząc wznowień), które osiągnęły łączny nakład ok. 700 tys. egzemplarzy. W swojej twórczości stworzył unikalną, osobistą mitologię, opartą na wyobraźni pierwotnej, sięganiu do archetypu, baśniowej fantastyce, wyrazistym, nadrealistycznym obrazowaniu. Ważną rolę w jego świecie poetyckim pełnią przyroda Karpat, nasycona wolnością i dzikim pięknem przestrzeń gór, specyficzny klimat różnych zakątków Bieszczad i Beskidów. Wiele miejsca poświęcił ginącej kulturze łemkowskiej, ruskiej, obficie czerpał z tradycji, obrzędów i wyobrażeń wschodniego chrześcijaństwa, a także zamierzchłej słowiańskiej przeszłości. Kulturę polską ukazywał przede wszystkim przez pryzmat jej dziedzictwa i rodowodu, odwoływał się do jej tradycji średniowiecznej i barokowej, do wydarzeń z dziejów Polski sarmackiej, do historii swego rodu. Przedstawiał malowniczy folklor prowincji i krakowskich przedmieść, ale także życie nowoczesnych blokowisk. Był piewcą codzienności i zwyczajności, twórcą przeświadczonym o prostocie ludzkiej egzystencji i wrodzonej dobroci ludzkiej natury. Poezja jego przepełniona jest humorem, subtelnym żartem, dobrotliwą ironią, czasem groteską. Świat jego przeżyć osobistych znalazł wyraz m.in. w pięknych erotykach. Część późnych liryków dokumentuje jego poszukiwania metafizyczne, inspirowane religiami Dalekiego Wschodu.