JERZY HARASYMOWICZ
Bibliografia


Twórczość Jerzego Harasymowicza
Adaptacje teatralne
Opracowania muzyczne
Nagrania i wykonania muzyczne
Prace redakcyjne Jerzego Harasymowicza
Jerzy Harasymowicz o sobie
Wywiady z Jerzym Harasymowiczem
O Jerzym Harasymowiczu i jego twórczości
Przekłady

 

Twórczość Jerzego Harasymowicza

 

Adaptacje teatralne

 

Opracowania muzyczne

 

Nagrania i wykonania muzyczne

 

Prace redakcyjne Jerzego Harasymowicza

 

Jerzy Harasymowicz o sobie i nie tylko

 

Wywiady z Jerzym Harasymowiczem

 

O Jerzym Harasymowiczu i jego twórczości

 

Przekłady

        Wydania osobne

        Antologie

        Czasopisma